امروز: پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
وبسایت خبری
کلیه اخبار مرتبط با واژه تیم مذاکره کننده
«دسترسی به مراکز حساس» در حد پیشنهاد است نه توافق
خبر «مقام ارشد آمریکایی» نادرست توصیف شد

یک مقام مطلع در وین اعلام کرد، آنچه درباره «توافق بر سر دسترسی به مراکز حساس ایران» اعلام شده، نادرست است و این مسئله فقط در حد پیشنهاد است.
یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۵:۳۷