امروز: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷
وبسایت خبری
کلیه اخبار مرتبط با واژه مذاکره
«دسترسی به مراکز حساس» در حد پیشنهاد است نه توافق
خبر «مقام ارشد آمریکایی» نادرست توصیف شد

یک مقام مطلع در وین اعلام کرد، آنچه درباره «توافق بر سر دسترسی به مراکز حساس ایران» اعلام شده، نادرست است و این مسئله فقط در حد پیشنهاد است.
یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۵:۳۷