امروز: جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
وبسایت خبری
کلیه اخبار مرتبط با واژه آقاجان پور
مجموعه‌های صنعت دفاعی در تعاملی هم‌افزا از نیروهای مسلح تولید اقتدار می‌کنند
رییس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:

رییس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه در همه حوزه‌های رزم اعم از هوایی، زمینی، هوافضا و موشکی، دریایی و رادارها به افتخارات ارزشمندی دست یافته‌ایم، گفت: همه مجموعه‌های صنعت دفاعی در تعاملی هم‌افزا و مشترک با ساخت، تأمین تسلیحات دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح تولید اقتدار می‌کنند.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴:۵۶
دست اندر کاران صنعت دفاعی بسیجیانی هستند که تولید عزت و اقتدار می کنند
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع گفت: مجموعه کارکنان صنعت دفاعی در زمره بسیجیان هستند چرا که تولید اقتدار و عزت می کنند.
پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۱:۳۱
مسئولیت در نظام اسلامی امانت و فرصت برای خدمتگذاری بیشتر است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع گفت: مسئولیت در نظام اسلامی به عنوان امانت و فرصت برای خدمتگذاری بیشتر است.
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۵:۰۷
تولید قدرت دفاعی در نظام اسلامی بدون نهادینه شدن ارزش های اسلامی پایدار نخواهد بود/ کار سازمان عقیدتی ارتقاء هوشیاری ،بصیرت دینی، انقلابی و صیانت از نیروهای نخبه است
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع :

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع گفت: تولید قدرت دفاعی در نظام اسلامی بدون نهادینه شدن ارزش های اسلامی پایدار نخواهد بود و در پیاده سازی ارزش های اسلامی در بدنه کارکنان صنعت دفاعی به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۶:۴۵