امروز: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
وبسایت خبری
کلیه اخبار مرتبط با واژه سازمان قضایی نیروهای مسلح
قدردانی وزیر دفاع از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران و دادستان نظامی‌استان تهران قدردانی کرد.
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۱:۱۵
عدالت پذیری مردم و تمکین از قوانین و مقررات عامل اجرای مطلوب عدالت است
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان:

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان عدالت پذیری مردم عامل اجرای مطلوب عدالت دانست و گفت: همه باید برای اجرای کامل عدالت و برقراری سطح مطلوب امنیت در جامعه تلاش کنیم.
پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۰:۲۴