امروز: جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
وبسایت خبری
کلیه اخبار مرتبط با واژه سال نو
طایفه بزرگ نوتی زهی فرا رسیدن
سال نو مبارک:

اینک بهار تا دروازه هاى شهر رسیده و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده و من در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی ، احسن الحال را برای همه آرزو می کنیم . . .
جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۰۴:۱۲:۲۰
سر طایفه نوتی زهی جناب حاجی مجید نوتی زهی فرا رسیدن
سال نو مبارک:

اینک بهار تا دروازه هاى شهر رسیده و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده و من در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی ، احسن الحال را برای شما آرزو میکنم . . .
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۵:۴۳
سر طایفه نوتی زهی حاجی مجید نوتی زهی فرا رسیدن
سال نو مبارک:

اینک بهار تا دروازه هاى شهر رسیده و رستاخیز دوباره درگیتى دمیده و من در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی ، احسن الحال را برای شما آرزو میکنم . . .
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱:۱۲
سر طایفه نوتی زهی حاجی مجید نوتی زهی فرا رسیدن
سال نو مبارک

خجسته باد عید سعید نوروز، فرخنده باد آغاز سال 1396 خورشیدی و سرسبز باد بهار زندگی تان. بهار بهترین بهانه برای آغاز، و آغاز بهترین بهانه برای زیستن است، آغاز بهار بر شما مبارک باد.
یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۱:۴۲
تبریک سال نو از طرف سر طایفه نوتی زهی
تبریک سال نو:

تبریک سال نو از طرف سر طایفه نوتی زهی به مناسبت سال 1395
شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۰:۴۱